Strona główna
Wyniki zbiórki nakrętek Email

nakretki Prezentujemy wyniki zbiórki nakrętek do grudnia 2018 r. Podajemy je z opóźnieniem ponieważ długo czekaliśmy na informacje od Was. Postarajmy się sprawniej działać w nowym roku i dotrzymywać terminu podawania wyników do piątego dnia następnego miesiąca. Ze względu na termin ferii nie będzie to możliwe w styczniu, prosimy więc o podanie wyników styczniowych do 15 lutego.
Podczas ferii pamiętajcie o zbieraniu nakrętek. Poproście o pomoc rodzinę, znajomych, spróbujcie przywieźć kilka sztuk z wyjazdu. Pomagać można wszędzie.
Czekamy na dużeeeee liczby w wynikach po feriach.
Pozdrawiamy.
Samorząd Uczniowski

Zestawienie zbiórki w rozwinięciu artykułu

 
KLASA          IX          X         XI         XII        RAZEM
III C 2 679 19 862 22 896 3 781 49 218
III B 2 015 13 420 1 600 4 200 21 235
III A 15 754 13 664 17 194 5 940 52 552
II C 11 610 12 946 5 900 5 141 35 597
II B 0 14 700 19 170 3 076 36 946
II A 5 108 12 946 8 134 5 100 31 288
I C 300 1 646 4 699 1 125 7 770
I B 1 779 3 257 21 686 21 068 47 790
I A 2 205 1 200 3 315 4 160 10 880
0 C 276 459 1 900 2 170 4 805
0 B 2 004 4 597 1 886 4 067 12 554
0 A 8 420 3 723 3 697 7 496 23 336
 Razem  333971
KLASA         IX         X         XI         XII       RAZEM
VIII B 4 000 4 950 17 390 8 500 34 840
VIII A 333 3 663 0 3 000 6 996
VII B 194 0 0 2 112 2 306
VII A 6 000 13 112 0 0 19 112
VI C 1 200 2 044 2 130 1 860 7 234
VI B 84 829 10 685 64 188 0 159 702
V IA 14 320 2 004 52 203 16 931 85 458
V E 6 378 4 777 20 729 0 31 884
V D 500 36 740 0 1 400 38 640
V C 9 630 10 362 5 760 1 672 27 424
V B 400 8 432 362 828 10 022
V A 0 4 085 972 6 280 11 337
IV D 1 664 1 694 18 897 1 383 23 638
IV C 0 3 088 1 260 4 000 8 348
IV B 32 066 15 704 47 072 17 289 112 131
IV A 1 575 2 233 3 724 1 429 8 961
 Razem 588 033
 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates