Strona główna
Wojewódzki konkurs plastyczny


● Do prac należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego na
uczestnictwo w Konkursie, którą należy dołączyć do Karty Zgłoszenia z oświadczeniem.
Zasady Konkursu:
● Praca musi być wykonana samodzielnie, czytelnie podpisana na odwrocie pracy przez autora (Duża litera L, albo V, albo S, obwiedziona kółkiem, w zależności od tego czy praca
odnosi się do twórczości Leonarda da Vinci, twórczości Vincenta van Gogha czy
twórczości Salvadora Dali,
─ imię i nazwisko Uczestnika; numer Kategorii wiekowej
─ nazwa, adres, telefon oraz e-mail szkoły podstawowej Uczestnika
● Praca nie ma być kopią dzieła wybranego artysty, lecz stworzeniem własnego,
niepowtarzalnego dzieła, inspirując się twórczością wybranego artysty
● Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, format: minimum A3 - maksimum B2
Zwróćcie uwagę na styl tworzenia każdego z tych wielkich artystów.
Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie w sposób następujący:
─ Duża litera L, albo V, albo S, obwiedziona kółkiem, w zależności od tego czy praca
odnosi się do twórczości Leonarda da Vinci, twórczości Vincenta van Gogha czy
twórczości Salvadora Dali,
─ imię i nazwisko Uczestnika; numer Kategorii wiekowej
─ nazwa, adres, telefon oraz e-mail szkoły podstawowej Uczestnika
● Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem.
Prace należy składać do dn. 26.10.2020r. do p. Anny Grabowskiej (nauczyciel plastyki)

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates