Strona główna
Konkurs „Wielkanocne ozdoby"

4. Praca powinna zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko uczestnika, klasa

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa
6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
– oddziały przedszkolne
– klasy I – III
– klasy IV – VI, VII-VIII
7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
– dobór i wykorzystanie materiałów
– estetyka pracy oraz trwałość
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka)
– samodzielność wykonania pracy.
8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie szkoły. Laureaci konkursu zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny
9.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac. Organizator zastrzega sobie, iż wszystkie prace konkursowe przechodzą na jego własność.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia, nazwiska dziecka, klasę oraz publikację zdjęć pracy.

 

Prace należy złożyć do 26 marca 2021 r. do p. Joanny Wszelakiej i p. Marty Wilk albo zostawiamy na specjalnie przeznaczonym, oznakowanym stoliku na parterze. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 marca 2021 r. 

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates