Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu TIK Drukuj

Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Grodzisku Maz. uczestniczących w projekcie „ Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki"

Treść klauzuli