Strona główna Dla Rodziców Sposób realizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 6
Sposób realizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 6

logo paintW czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi numer 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim jest realizowana na odległość.
Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Nauka opierać się będzie na przepływie informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi poprzez prowadzony dziennik elektroniczny. Dziennik elektroniczny będzie stale monitorowany przez dyrektora w zakresie wpisywanych tematów, prac domowych, ocen i wiadomości. Realizacja zadań jest dla wszystkich stron obowiązkowa.

Sposób realizacji kształcenia na odległość_dokument PDF
Zarządzenie Dyrektora Szkoły_ nr 20_dokument PDF
Zarządzenie Dyrektora Szkoły_nr 21_dokument PDF

Dane kontaktowe nauczycieli_dokument PDF
Oświadczenia dostosowania PP na czas zdalnego nauczania_dokument PDF
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates