Strona główna Nasza kadra
Kadra
Nauczyciele uczący w naszej szkole Drukuj Email

WYKAZ NAUCZYCIELI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr6

im. Szarych Szeregów

w Grodzisku Mazowieckim

 

ROK SZKOLNY: 2020/2021

 

DYREKTOR:    Agnieszka Rutecka

WICEDYREKTOR:   Jolanta Szmidel - Włodarczyk

WICEDYREKTOR:   Bogumiła Ogonowska

 

WYCHOWAWCY KLAS 0 – III


0 a      Agnieszka Stankiewicz, Alicja Fijałkowska
0 b      Aleksandra Dziewicka, Magdalena Kowalczyk

0 c       Małgorzata Kuć, Irena Curlej

Ia        Agnieszka Osiadacz

Ib        Monika Szatkowska  

Ic        Dorota Grudzień

Id        Longina Wilczyńska

IIa       Joanna Augustyniak

IIb       Jolanta Osuchowska

IIc        Marta Wilk

III a      Iwona Zwierzchowska
III b      Barbara Grzelak Karbowiak
III c      Dorota Kobosko

Religia    Halina Hain

Język angielski Anna Szurbak


WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII

 

IV a    Joanna Wszelaka

IV b    Anna Grabowska

IV c    Marek Kaflik

V a     Anna Lipner

V b     Beata Michalak

VI a    Edyta Czarnecka

VI b    Monika Miazgowska

VI c    Magdalena Frydryk

VI d    Aneta Rębiś

VII a   Izabella Chowaniec

VII b   Angelika Szlacheta

VII c   Elzbieta Stróżewska

VIId    Anna Wojciechowska

VII e   Jolanta Wiraszka

VIII a  Jolanta Szmidel-Włodarczyk
VIII b  Katarzyna Tryniszewska

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 

Magdalena Kowalczyk

Tomasz Tarczyński
Longina Wilczyńska

Aleksandra Stankiewicz
Beata Wojnarowska

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

 

JĘZYK POLSKI

Izabella Chowaniec
Magdalena Frydryk
Beata Michalak

Aneta Rębiś

Wiesława Śleszyńska

HISTORIA
Andrzej Skrzypowski

Beata Michalak

Grażyna Kowalik
MATEMATYKA

Monika Miazgowska
Maria Suchowicz
Elżbieta Stróżewska
Bogumiła Ogonowska
PRZYRODA
Magdalena Kowalczyk

Bogumiła Ogonowska

BIOLOGIA

Jolanta Szmidel Włodarczyk

Jolanta Wiraszka

FIZYKA

Jolanta Szmidel-Włodarczyk

GEOGRAFIA

Katarzyna Dmowska

Dorota Lipowska
Jolanta Szmidel Włodarczyk

CHEMIA
Jolanta Szmidel Włodarczyk

Jolanta Wiraszka
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Kowalczyk

INFORMATYKA
Andrzej Skrzypowski
Sylwester Stankiewicz
MUZYKA
Aleksandra Chyziak
PLASTYKA

Anna Grabowska
TECHNIKA

Anna Grabowska
Sylwester Stankiewicz
JĘZYK ANGIELSKI

Agnieszka Rutecka 

Anna Wojciechowska
Magdalena Soporek

Beata Pielak

Hanna Wiechno

JĘZYK NIEMIECKI

Monika Strąk
RELIGIA
Halina Hain
Michał Laskowski

ETYKA
Tomasz Tarczyński

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Marek Kaflik
Rafał Kuś

Robert Sidor
Jacek Wasek

DORADZTWO ZAWODOWE

Monika Strąk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Sylwester Stankiewicz

OLIGOFRENOPEDAGODZY (NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY)

Linda Bakalarska

Iga Barańska

Anna Chmielarska

Edyta Czarnecka

Alicja Fijałkowska

Małgorzata Gnat

Dorota Grudzień

Barbara Grzelak-Karbowiak
Katarzyna Kunecka

Agnieszka Kuran

Agnieszka Kruk

Bogumiła Ogonowska
Jolanta Osuchowska
Aneta Rębiś

Angelika Szlacheta

Danuta Ślesińska
Katarzyna Tryniszewska

Małgorzata Wąsikowska

Marta Wilk

Joanna Wszelaka
Krystyna Zakrzewska

Renata Zygier
Iwona Zwierzchowska
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Grażyna Kowalik
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Joanna Augustyniak

Linda Bakalarska
Iga Barańska
Anna Lipner

Agnieszka Osiadacz
Monika Szatkowska
Angelika Szlacheta
Iwona Zwierzchowska

Renata Zygier
PEDAGOG
Anna Lipner
PSYCHOLOG

Katarzyna Stybak-Kawa

LOGOPEDA

Iga Barańska

Marta Dydyna
Dorota Kobosko

Małgorzata Kuć

Maria Więcek

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Anna Lipner

Katarzyna Tryniszewska

Angelika Szlacheta

SOCJOTERAPIA

Katarzyna Tryniszewska

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 Agnieszka Osiadacz

 

 


© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates