Strona główna Nasze projekty Twoje Dane Twoja Sprawa _ bankowość internetowa
Twoje Dane Twoja Sprawa _ bankowość internetowa Email

twoje dane twoja sprawaW poniedziałek 18.11.19 r. klasy ósme i siódme uczestniczyły w spotkaniu z Paniami reprezentującymi PKO Bank Polski, dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Panie wyjaśniły uczniom m.in.:

· Jak płacić w internecie?

· Jak bezpiecznie logować się do konta?

· Na czym polega potwierdzanie przelewów i innych operacji: mobilna autoryzacja, kody SMS, karta kodów

Panie szczególnie uczulały, żeby w Internecie poruszać się tak,aby nie ujawniać swoich danych osobowych.

Uczniowie poznali 10 zasad cyberbezpieczeństwa:

1. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.

2. Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, a także ich certyfikaty.

3. Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).

4. Twórz skomplikowane hasła trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.

5. Nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.

6. Nie podawaj / nie wysyłaj swoich loginów i haseł innym osobom.

7. Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi do serwisu internetowego iPKO i aplikacji mobilnej IKO.

8. Nie loguj się do bankowości elektronicznej na urządzeniach publicznie dostępnych np. w kafejkach, hotelach.

9. Czytaj treść SMS przed potwierdzeniem transakcji.

10. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.

Bardzo dziękujemy Paniom za spotkanie i przekazanie niezwykle ważnych informacji. Będziemy starali się pamietać o zasadach w codziennym użytkowaniu Internetu, a w szczególności w trakcie korzystania z bankowości internetowej.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu realizacji zadania wynikającego z projektu Twoje Dane Twoja Sprawa.

Zdjęcia

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates