Strona główna Nasze projekty Wyniki zbiórki nakrętek w listopadzie
Wyniki zbiórki nakrętek w listopadzie
 
KLASA IX +X XI RAZEM
III C 8 474 1 330 9 804
III B 19 181 2 040 21 221
III A 9 974 1 845 11 819
II C 2 235 0 2 235
II B 10 667 2 310 12 977
II A 3 034 500 3 534
I C 1 300 148 1 448
I B  34 991 1 897 36 888
I A 7 315 7 698 15 013
0 C  2 280 560 2 840
0 B 480 1 000 1 480
0 A 13 275 4 335 17 610
136 869
 
KLASA IX+X XI RAZEM
VIII B 8 986 1 401 10 387
VIII A 0 0 0
VII B 10 850 12 780 23 630
VII A 24 457 8 688 33 145
VI E 11 990 9 857 21 847
VI D 0 2 200 2 200
VI C 21 503 54 381 75 884
VI B 3 662 6 298 9 960
VI A 5 934 0 5 934
V D 9 397 1 699 11 096
V C 5 408 3 400 8 808
V B 73 297 3 760 77 057
V A 3 500 0 3 500
IV B 35 333 12 675 48 008
IV A 24 383 16 100 40 483
371 939
 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates