Strona główna
Finał konkursów: gazetkowego i zbierania nakrętek Drukuj Email

sercaPodczas Pikniku Edukacyjnego w sobotę ogłoszone zostały wyniki konkursu na najpiękniejszą gazetkę i wyniki całorocznej zbiórki nakrętek. Laureaci odebrali nagrody w postaci zaproszenia na lody ufundowane przez Radę Rodziców.
Majowe gazetki naj... prezentowały dużo ciekawych pomysłów i miały doskonałą oprawę plastyczną. Oto ich ocena: 8a – 9pkt., 7b, 7a, 5d – 10 pkt., 6a, 5b, 4d – 12pkt., 5c – 14pkt., 8b, 6c, 6b, 5a, 4b, 4a – 15 pkt., 5e – 17pkt., 4c – 18pkt.
Punktacja końcowa w konkursie gazetkowym: 8b – 58 pkt., 8a – 36 pkt., 7b – 30 pkt., 7a – 52 pkt., 6c – 55 pkt., 6b – 42 pkt., 6a – 45 pkt., 5e – 52 pkt., 5d – 51 pkt., 5c – 60 pkt, 5b – 54 pkt., 5a – 56 pkt., 4d – 53 pkt., 4c – 71 pkt., 4b – 78pkt. 4a – 64 pkt.
Miejsca na podium w konkursie gazetkowym: trzecie klasa 4a, drugie klasa 4c, pierwsze klasa 4b.
Wyniki zbiórki nakrętek prezentujemy w tabeli w załączniku.
Miejsca na podium za zbiórkę nakrętek w klasach młodszych: trzecie klasa 3c, drugie klasa 3a, pierwsze klasa 2c.
W klasach starszych pierwsze miejsce zajęła klasa 4b, która wygrała również w konkursie gazetkowym. Klasa zadowoliła się jedną nagrodą więc laureatami zbiórki nakrętek w klasach starszych zostali: trzecie miejsce klasa 5e, drugie klasa 6a, pierwsze klasa 6b.
Dziękujemy za całoroczną pracę i zaangażowanie w obie akcje. Za zbiórkę nakrętek dziękujemy uczniom, ich rodzinom i znajomym. Przypominamy, że dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na leczenie Igi.
Szczególnie serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała słodkie nagrody.

Roczne zestawienie zbiórki nakrętek w rozwinięciu artykułu.

KLASA RAZEM liczba osób
w klasie
liczba korków
na osobę
VIII B 39374 27 14589
VIII A 23034 18 1280
VII B 7446 27 276
VII A 20537 20 1027
VI C 12804 27 4747
VI B 239503 30 79837
V IA 121493 27 4500
V E 71783 22 3263
V D 46563 24 1940
V C 62702 25 2508
V B 35635 20 1782
V A 32089 24 1337
IV D 58809 28 2100
IV C 28913 29 997
IV B 225768 26 8683
IV A 35173 20 1758
RAZEM 1061626
 
KLASA RAZEM liczba osób na osobę
III C 159216 24 6634
III B 43770 24 1824
III A 137146 15 9143
II C 390142 26 15006
II B 82271 23 3577
II A 54343 17 3197
I C 17940 25 718
I B  79008 20 3950
I A 22893 20 1145
0 C  6006 27 222
0 B 34770 23 1512
0 A 46091 20 2305
1073596
 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates