Strona główna
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W „Deklaracji..." państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:
respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
docenianie rozmaitości kultur;
otwarcie na cudze myśli i filozofię;
ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.
Cele Dnia Tolerancji:
uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;
zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.
Film o tolerancji: https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates