Strona główna
Misja i wizja szkoły Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 grudnia 2008 12:08

Misja szkoły

Nasza szkoła jest placówką , w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do nauki na wyższym poziomie kształcenia
 • nauczy uczyć się
 • opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji - w tym z korzystania z internetu
 • będzie wiedział jak zaplanować dalszą edukację uwzględniając swoje mocne i słabe strony
 • będzie tolerancyjny
 • nauczy się społecznie akceptowanych zachowań co ułatwi mu współpracę i nawiązywanie
 • pozytywnych relacji z innymi
 • zostanie wychowany w oparciu o uniwersalne wartości z uwzględnieniem tradycji regionalnych
 • będzie dbał o zdrowie własne i innych oraz o naturalne środowisko

 

Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. położoną przy ul. Sportowej 31 z bardzo atrakcyjną lokalizacją w sąsiedztwie zespołu obiektów sportowych i rekreacyjnych (kryty basen), dużego obszaru terenów zielonych, z dala od miejskiego gwaru, zachęcamy uczniów i ich rodziców do korzystania z naszych propozycji.

Chcemy służyć dzieciom pochodzącym z różnorodnych środowisk rodzinnych naszego miasta i okolic, często uzależnionych, głęboko patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym, o obniżonych możliwościach intelektualnych i fizycznych, dzieciom borykającym się z różnymi problemami, którym trudno przystosować się do życia w społeczeństwie.

Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką im. Szarych Szeregów, której głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i serc wrażliwych na potrzeby otoczenia. Nawiązaliśmy aktywną współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK.

W naszej pracy odwołujemy się do 40-letniej historii i bogatej tradycji szkoły. Opieramy się na wartościach, którymi kierowali się w życiu bohaterowie Szarych Szeregów jako, że są one uniwersalne, ponadczasowe i godne naśladowania.

Rozumiemy, że rodzice odgrywają najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci, dlatego chcemy ich wspomagać i wspierać w tym procesie.

W pracy dydaktyczno - wychowawczej dążymy, aby każdy uczeń miał możliwość wszechstronnego rozwoju i był przygotowany do aktywnego życia w społeczeństwie, do dokonywania właściwych wyborów życiowych.

 

 

 

Wizja Szkoły

Zadania te będziemy realizować poprzez:

 1. odpowiednio zorganizowane zajęcia edukacyjne dostosowane do możliwości uczniów.
 2. zajęcia w dobrze wyposażonej sali komputerowej.
 3. tworzenie klas profilowanych.
 4. zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 5. objęcie opieką socjalną dzieci zaniedbanych.
 6. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 7. organizowanie konkursów dających możliwość wykazania się zdolnościami, wiedzą i umiejętnościami każdemu dziecku.
 8. utrzymywanie kontaktów z innymi szkołami i placówkami skutecznie wspomagającymi nas.

 

Stwarzamy sytuacje dające uczniom poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa.


Będziemy dążyć do tego, aby nasze dzieci i ich potrzeby były dostrzegane i akceptowane przez innych aby życzliwość i stanowczość wymagań wobec uczniów wzajemnie się uzupełniały.

Nasi nauczyciele to nie tylko dydaktycy, lecz przede wszystkim opiekunowie, przewodnicy wspierający dzieci w ich wszechstronnym rozwoju.

 

Czym dysponujemy:

Dysponujemy dwupiętrowym budynkiem, salą gimnastyczną oraz terenem zielonym wokół szkoły.
Nasza szkoła posiada pracownie: humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną a także na zewnątrz tzw. "zieloną klasę".
Posiadamy: świetlicę, bibliotekę, gabinet lekarski, salki dla oddziałów zerowych z przystosowanym dla małych dzieci zapleczem sanitarnym.
Mamy również bardzo dobrze wyposażoną salkę dla klas młodszych i do ćwiczeń korekcyjnych.
W naszej szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka, gdzie podawane są smaczne posiłki.

Poprawiony: środa, 14 lipca 2010 22:05
 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates